“The art and science of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society” (Acheson, 1988; WHO)

Čo vás naučíme


VÝUKOVÉ MODULY

V súlade s inovatívnym vzdelávaním v súlade s princípmi tzv. "New Public Health"

  • Údaje vo verejnom zdravotníctve a ich manažment .

  • zdroje
  • analytické nástroje
  • metódy
  • evaluácia

Podpora zdravia a prevencia ochorení.

Aplikácia intervencií a vyhodnotenie implementácie

Politika zdravia, programy, akčné plány a legislatíva.

Tvorba politík

Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve. Manažment.

Komunikácia.

Nové výzvy pre verejné zdravotníctvo

Prečo si vybrať práve nás

MPH Trnavská univerzita

Individuálny prístup

Náš študent je v prvom rade náš kolega. Máme záujem s našimi študentami ďalej spolupracovať a rozvíjať nové myšlienky a projekty v prospech zdravia populácie. Podporujeme vzájomné učenie sa a zdôrazňujeme nevyhnutnosť tímovej a medziodborovej spolupráce. 

Profesionálny tím

Naši pedagógovia sú vysokokvalifikovaní odborníci s medzinárodnými skúsenosťami vo výuke aj v projektových aktivitách.