"Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva a nie z toho, čo je schopný získať." Albert Einstein

CENNÍK

Výška úhrady pre zdravotníckeho pracovníka

1 akademický rok ( 2 semestre)

Poplatok za štúdium v zmysle Vyhlášky č.31/2006 

77, 45 €

3 akademické roky (6 semestrov)


232, 35€

Výkaz o štúdiu

10€

Možnosť ubytovania

Študenti si ubytovanie rezervujú individuálne Študentský domov Petra Pazmáňa 

Adresa: Rybníková 13/A, 917 01 Trnava 

Dvojlôžková izba : 20 Euro/noc


Študentský domov Petra Pazmáňa

Adresa: Rybníková 13/A, 917 01 Trnava


Jednolôžková izba: 25 Euro/noc

Vyhláška dekana o úhradách za špecializačné štúdium MPH