MPH 1.3, 2.2,3.1

ŠTUDIJNÝ HARMONOGRAM

Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujeme za zaslanie Vašich pripomienok, komentárov a hodnotení k MPH štúdiu. Vaše hodnotenie bude anonymné. Ak máte konkrétne otázky a prajete si dostať odpoveď na Váš email, prosím použite náš kontaktný formulár: 

ROZVRH semester 2018/2019

Tému špecializačnej práce je potrebné nahlásiť do 31.7.2018 na sekretariát MPH.

Na školiace aktivity prof. Rusnákovej, si prineste notebook. 

Kontaktné údaje na zodpovedných lektorov:

prof. MUDr.Rusnák Martin, CSc. : rusnakm@truni.sk

prof. MUDr.Rusnáková Viera, CSc.: viera.rusnakova@truni.sk

doc.PhDr.Majdan Marek, PhD.: mmajdan@truni.sk

RNDr. Letanovský Peter: peter.letanovsky@gmail.com