Kontaktné údaje a informácie

Tešíme sa na vaše otázky

Kontaktné osoby: 

RNDr. Peter Letanovský, MPH - garant štúdia 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH - odborný koordinátor  (odborná časť MPH štúdia)

doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD. - vedúca katedry Verejného zdravotníctva

PhDr. Silvia Puteková, PhD. - prodekan pre študijné záležitosti (organizačno - administratívna časť MPH štúdia)

Trnavská univerzita

Katedra verejného zdravotníctva

Univerzitné námestie 1

Trnava  917 01

+421 33 5939412

+421 33 5939443

    0917/86 80 91 

MPH Trnavská univerzita


Otázky a odpovede


Aké sú podmienky prijatia a kto môže u nás študovať?

  • uchádzač musí byť  pracovník v zdravotníctve
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, alebo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 3 roky odbornej praxe 
  • uchádzač nesmie byť zaradený v inej špecializácii súčasne

Koľko to stojí?
Cenník

Kto ma bude vzdelávať?
Personál

https://vz.truni.sk/index.php?id=12

Aké je obsahová náplň programu MPH?

Programy 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte :